فرم اخذ پایان نامه

دانشجویانی که علاقه مند هستند با جناب آقای دکتر منصور صالحی واحد پایان نامه اخذ کنند فرم را تکمیل کنند تا با آن ها تماس گرفته شود