دانشجویانی که علاقه مند هستند با جناب آقای دکتر منصور صالحی واحد پایان نامه اخذ کنند فرم را تکمیل کنند تا با آن ها تماس گرفته شود